Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.edustyl.pl, jest prowadzony przez firmę Dglab Marlena Szeflińska, z siedzibą przy ul. Majakowskiego 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr. NIP: 629 230 73 80 Adres do korespondencji elektronicznej: info@edustyl.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Dglab oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§2 Produkty

Sklep EDUSTYL oferuje sprzedaż personalizowanych bluz i t-shirtów i gadżetów wykonywanych na zamówienie zgodnie ze specyfiką indywidualnych, personalizowanych wzorów. Ze względu na personalizowany charakter produktów, nie ma możliwości zwrotów zakupionego towaru, z wyjątkiem przypadków ujawnienia wad objętych prawem do reklamacji.

§3 Składanie zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Klient składając zamówienie poprzez formularz zamówienia, zobowiązany jest do zapłaty oraz podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§4 Realizacja zamówień

Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności materiałów i jest zgodny z aktualnymi informacjami podanymi na stronie www.edustyl.pl.

§5 Płatności

Za zamówione produkty można płacić za pośrednictwem przelewu bankowego, płatności elektronicznych oraz innych metod dostępnych na stronie sklepu. Szczegóły dotyczące płatności są dostępne w trakcie składania zamówienia.

§6 Reklamacje

W przypadku ujawnienia wad produktu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej na adres firmy lub adres e-mail: info@edustyl.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

§7 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Klienci będą informowani za pośrednictwem strony internetowej sklepu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.