Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady postępowania DGLAB Marlena Szeflińska, NIP 66292307380., ul. Majakowskiego 5, Śląskie 41-300, Polska, e-mail: info@edustyl.pl, telefon: +48 505 523 755 w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (https://edustyl.pl) („Usługa”). Dostęp do Usługi lub jej używanie oznacza zgodę na zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o niekorzystanie z Usługi. Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności w Usłudze. Zmieniona polityka będzie obowiązywała 180 dni od momentu jej opublikowania w Usłudze, a kontynuacja dostępu lub korzystania z Usługi po tym czasie będzie stanowić akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Informacje, które zbieramy: Zbierzemy i przetworzymy następujące informacje osobiste o Tobie:

 • Imię i nazwisko
 • Email
 • Telefon komórkowy
 • Adres
 • Informacje o płatnościach

 

Jak zbieramy Twoje informacje: Informacje o Tobie zbieramy/otrzymujemy w następujący sposób:

 • Kiedy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny lub w inny sposób przekazuje dane osobiste
 • Podczas interakcji ze stroną internetową
 • Ze źródeł publicznych

 

Jak wykorzystujemy Twoje informacje: Informacje, które o Tobie zbieramy, będą wykorzystywane w następujących celach:

 • Marketing/Promocja
 • Tworzenie konta użytkownika
 • Zbieranie opinii klientów
 • Przetwarzanie płatności
 • Wsparcie
 • Informacje administracyjne
 • Reklama ukierunkowana
 • Zarządzanie zamówieniami klientów
 • Ochrona strony
 • Zarządzanie kontem użytkownika Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w innym celu, poprosimy o zgodę i wykorzystamy Twoje informacje tylko po otrzymaniu Twojej zgody oraz wyłącznie w celu(-ach), na który(-e) wyraziłeś zgodę, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa.

 

Jak udostępniamy Twoje informacje: Nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 • Usługi reklamowe
 • Analityka
 • Zbieranie i przetwarzanie danych Wymagamy, aby takie strony trzecie wykorzystywały przekazane im dane osobowe wyłącznie do celu, dla którego zostały przekazane, i aby nie przechowywały ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji tego celu. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach: (1) aby przestrzegać obowiązującego prawa, regulacji, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego; (2) do egzekwowania Twoich umów z nami, w tym niniejszej Polityki Prywatności; lub (3) w odpowiedzi na twierdzenia, że korzystanie z Usługi narusza prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, Twoje informacje będą jednym z aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

 

Zachowanie Twoich informacji: Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po zakończeniu korzystania z konta przez użytkowników lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jak szczegółowo opisano w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy potrzebować zachować pewne informacje przez dłuższy czas, na przykład do celów ewidencji / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych ważnych powodów, takich jak egzekwowanie praw prawnych, zapobieganie oszustwom itp. Resztkowe anonimowe informacje i informacje zbiorcze, które nie identyfikują Cię (bezpośrednio ani pośrednio), mogą być przechowywane bezterminowo.

Twoje prawa: W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu i sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, zwrócenia się do nas z prośbą o przekazanie (przeniesienie) Twoich danych osobowych do innej jednostki, wycofania jakiejkolwiek zgody udzielonej nam na przetwarzanie Twoich danych, prawa do złożenia skargi do organu statutowego oraz innych praw, które mogą być stosowne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres info@edustyl.pl. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych bezpośrednio lub z profilowania, które przeprowadzamy w celach marketingowych, pisząc do nas na adres info@edustyl.pl. Zwróć uwagę, że jeśli nie pozwolisz nam zbierać lub przetwarzać wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których Twoje informacje zostały zapytane.

Ciasteczka itp. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy te technologie i jakie są Twoje wybory w związku z tymi technologiami śledzącymi, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę istniejące ryzyka, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które przekazujesz nam, i robisz to na własne ryzyko.

Linki do stron trzecich i wykorzystanie Twoich informacji: Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka Prywatności nie adresuje polityki prywatności i innych praktyk żadnych stron trzecich, w tym żadnego podmiotu trzeciego prowadzącego jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem linku w Usłudze. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. Nie mamy kontroli nad treścią, politykami prywatności ani praktykami żadnych stron trzecich ani usług.

Inspektor Ochrony Danych / Skargi: Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są dostępne u nas, możesz wysłać e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych w DGLAB Marlena Szeflińska, NIP 66292307380., ul. Majakowskiego 5, e-mail: info@edustyl.pl. Rozpatrzymy Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem

Administratorem danych jest DGLAB Marlena Szeflińska, NIP 66292307380.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

W czasie korzystania ze strony edustyl.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz email) poprzez wypełnienie formularza  kontaktowego.
Dane osobowe podawane w formularzu rezerwacyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

DGLAB Marlena Szeflińska  jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:kontakt@edustyl.pl.

Zastrzegamy prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Stosujemy szyfrowanie danych SSL oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. 

Cookies
Niektóre obszary serwisów należących do jakwstudio.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do Waszych indywidualnych potrzeb. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki.

Plugin Facebooka
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Google Analitics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics. Google Analytics używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: kontakt@edustyl.pl

Privacy Policy Last Updated On 09-Apr-2024 Effective Date 09-Apr-2024 This Privacy Policy describes the policies of DGLAB Marlena Szeflińska, NIP 66292307380., ul. Majakowskiego 5, Śląskie 41-300, Poland, email: info@edustyl.pl, phone: +48 505 523 755 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://edustyl.pl ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service. We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page. Information We Collect: We will collect and process the following personal information about you: Name Email Mobile Address Payment Info How We Collect Your Information: We collect/receive information about you in the following manner: When a user fills up the registration form or otherwise submits personal information Interacts with the website From public sources How We Use Your Information: We will use the information that we collect about you for the following purposes: Marketing/ Promotional Creating user account Customer feedback collection Processing payment Support Administration info Targeted advertising Manage customer order Site protection Manage user account If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law. How We Share Your Information: We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below: Ad service Analytics Data collection & process We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose. We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner. Retention Of Your Information: We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after users terminate their accounts or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely. Your Rights: Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@edustyl.pl. We will respond to your request in accordance with applicable law. You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at info@edustyl.pl. Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought. Cookies Etc. To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy. Security: The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk. Third Party Links & Use Of Your Information: Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services. Grievance / Data Protection Officer: If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at DGLAB Marlena Szeflińska, NIP 66292307380., ul. Majakowskiego 5, email: info@edustyl.pl. We will address your concerns in accordance with applicable law. Privacy Policy generated with CookieYes.